LG Entreprenør

Hvem er vi?

Entreprenørfirmaet med Lars Gregersen i spidsen er kendt for faglig dygtighed og masser af erfaring med jordarbejde, gravearbejde, betonarbejde, belægningsarbejde og med autorisation til kloakarbejde. Uanset typen af arbejdsopgaver, så løser LG Entreprenør opgaven med høj kompetence, stort erfaringsgrundlag og helhedsforståelse.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

  • Er der opstået uønsket vandhuller eller skal søen renses eller skal der skabes en ny sø, så kan vi klare opgaven for jer.
  • Har I fået behov for anlægning af veje eller stier, så er vi gearet til at skabe holdbare løsninger.
  • Ligeledes kan vi klare udlægning af diverse vejmaterialer og sørge for afretning med laserstyret grader på bobcat.
  • Etablering af ridebaner er også en af vores specialer.
  • Alt i gravearbejde udføres med mange varianter af gravemaskiner.
  • Når der er behov for betonelementer som fundamenter, trapper, gulve, vaske- /fyldepladser eller insitu-støbning, så kan vi ligeledes klare det for jer.
  • Vi er effektive til belægning af større pladser, indkørsler, parkeringspladser, terrasser. Desuden har vi maskiner til maskinlægning af Coloc og SF-sten.
  • Har du behov for kloakarbejde kan vi etablere følgende anlæg: Pilerensningsanlæg, Sandfilteranlæg, Minirensningsanlæg, Nedsivningsanlæg, Faskiner og Regnvandstanke.
  • Desuden klarer vi kloakarbejde med dræning, udskillere samt TV-inspektion af kloakrør m.m.

Hvor finder du os?

Du finder vores virksomhed nær Præstø ved Mern på Sydsjælland. Herfra servicerer vi med entreprenør- og kloakarbejde på hele Sjælland.

Hvad er vores historie?

Virksomheden er skabt af Lars Gregersen tilbage i 1982. Dengang drejede meget af virksomheden sig om landbrug, skovbrug og fiskeri, men siden er mange kompetencer kommet til og danner grundlag for en stærk og kompetent entreprenørvirksomhed.

Hvad er vores værdier?

Tillid, troværdighed og gensidig respekt er de værdier, vi baserer vores virksomhed på og som har skabt et godt fundament for vores succes i dag. De mange tilbagevendende kunder og anbefalinger skyldes vores evne til at overholde vores aftaler.