Betingelser for virksomheder

Betingelser for oprettelse af virksomhedsprofil på dengodehåndværker.dk

Ved oprettelse af virksomhedsprofil på dengodehåndværker.dk, accepterer du disse betingelser. Vi opfordrer derfor virksomheden til at læse betingelserne igennem. Din virksomhed skal leve op til følgende krav for at oprette profil online.

1) Kommer til tiden
2) Udfører kvalitetshåndværk
3) Rydder op efter sig
4) Leverer til den aftalte pris
5) Bliver anbefalet af andre
6) Er tilknyttet en garantiordning

1. Generelt

Ved profilering på dengodehåndværker.dk accepterer du nedenstående betingelser og vilkår, medmindre andet er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning, samt Den Gode Håndværkers gældende vilkår i det omfang, der henvises til disse i det følgende. For at købe og indrykke profil på dengodehåndværker.dk skal du være fyldt 18 år. Ved bestillingen bekræfter du, at denne betingelse er opfyldt.

2. Bestilling af annonce – online

Først vælger du den profilpakke du ønsker at profilere dig med. Herefter vælger du hvilke kategorier, du ønsker at blive fundet i. Dernæst indtaster du din profiltekst samt indsætter eventuelle billeder og logo. Sørg for at læse profilen grundigt igennem, så din profil fremstår så professionelt som muligt. Dernæst angiver du navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Dine oplysninger sendes derefter til Den Gode Håndværker, som kontakter dig/din virksomhed for oprettelse af korrekt profil og samtidig hermed opkræves betalingen for profilen.

3. Billeder (upload)

Vi uploader dine billeder for dig, som vi gennemgår for censur, før de loades på siden.

4. Priser

Profilering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for dengodehåndværker.dk

5. Betaling

Betalingen sker via kontooverførsel til vores konto i Jyske Bank i henhold til fremsendte regning.

6. Ordrebekræftelse

Når du har gennemført bestillingen af profilen og betalingen er gået igennem, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at oplyse den korrekte mailadresse i din bestilling. Ordrebekræftelsen indeholder profilspecifikation samt pris.

7. Indrykningsdatoer/Placeringer/Formater

Indrykningsdatoer og placeringsønsker efterkommes i videst muligt omfang. dengodehåndværker.dk forbeholder sig dog ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde profiler, såfremt det af tekniske, produktionsmæssige eller redaktionelle årsager findes nødvendigt.

8. Nægtelse af indrykning

Dengodehåndværker.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af profiler, der strider imod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller profiler fra håndværksvirksomheder uden blåstempling fra gældende fagorganisation. Skulle lovstridige profiler alligevel blive indrykket, påtager dengodehåndværker.dk intet ansvar herfor. Nægtes optagelse af en profil, tilbagebetales profilprisen ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort eller efter aftale til ejerens bank-konto.

9. Den Gode Håndværkers rettigheder

Al udgivelse af redaktionel tekst, billeder og profiler i Den Gode Håndværkers publikationer sker i henhold til Den Gode Håndværkers generelle vilkår. Dette indebærer blandt andet, at Den Gode Håndværker betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold, billeder samt profiler i trykt materiale og elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Den Gode Håndværkers redaktionelle indhold, billeder eller profiler til videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Den Gode Håndværker.

10. Fortrydelsesret

Helt frem til at fakturaen er sendt, kan du afbestille din profil igen. Du skal skriftligt afmelde din profil pr mail på kontakt@dengode.dk. Mailen skal være afsendt senest op til 24 timer før modtagelsen af fakturaen fra Den gode håndværker. Det er vigtigt at du gemmer den afsendte mail med angivelse af dato som bevis herfor. Profilprisen tilbagebetales ved tilbageførsel af beløbet til anvendte kreditkort eller bank-konto efter aftale.

11. Behandling af personoplysninger

Den Gode Håndværker behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og efter Den Gode Håndværkers til enhver tid gældende privatlivspolitik.

12. Reklamationer og ansvar

Den Gode Håndværker tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiden.

Vi bestræber os på, at vores hjemmeside er tilgængelige døgnet rundt, men kan ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfrie. Den Gode Håndværker kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiden, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Den Gode Håndværker fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at anvende tidssvarende teknisk udstyr. Du er selv ansvarlig for at alt uploadet materiale, som fotos, illustrationer og logoer mv. må benyttes og ikke er rettighedsbeskyttet. Den Gode Håndværker fraskriver sig alt ansvar for evt. erstatningskrav hvis du har brugt rettighedsbeskyttet materiale til profilering hos dengodehåndværker.dk.

Den Gode Håndværker kan desuden ikke stilles til ansvar for forhold, der hidrører under betegnelsen force majeure. Eventuelle tab, som følge af force majeure, kan derfor ikke kræves erstattet ved Den Gode Håndværker.

Den Gode Håndværker forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på dengodehåndværker.dk.

13. Lovvalg og tvister

Køb via dengodehåndværker.dk, der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk ret. Ved din brug af dengodehåndværker.dk anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Den Gode Håndværker vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

14. Virksomhedsinformation

Den Gode Håndværker ApS
Mosevangen 21
DK-4773 Stensved
Telefon: (+45) 71 72 90 05
CVR-nr. 37966509