Brugervilkår

Betingelser for oprettelse af opgave eller brugerprofil på dengodehåndværker.dk

Ved oprettelse af opgave eller brugerprofil på dengodehåndværker.dk, accepterer du disse betingelser. Vi opfordrer dig derfor til at læse betingelserne igennem.

Dengodehåndværker.dk administreres og drives af Den Gode Håndværker ApS. For at oprette en opgave eller en brugerprofil, skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du have den fulde bemyndigelse til den bolig, det anlæg eller den virksomhed, du opretter projekt eller opgave til.

1. Din brugerprofil

For at kunne oprette en opgave eller et projekt, skal du oprette en brugerprofil. I den forbindelse skal du oplyse obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn eller virksomhedsnavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse (samt eventuelt CVR-nr. på den virksomhed, som du ejer eller repræsenterer).
Såfremt du selv ejer eller er medejer af en virksomhed, som også har en håndværkerprofil på dengodehåndværker.dk, skal du benytte din personlige brugerprofil til de opgaver/projekter, som vedrører din private bolig. Dine oplysninger vil fremgå af din brugerprofil i de henvendelser og forespørgsler, du afgiver på dengodehåndværker.dk.

Det er ikke tilladt at bruge sitet til at indhente priser på opgaver eller projekter, der ikke er reelle. Hvis f.eks. en håndværker benytter dengodehåndværker.dk til at indhente sine konkurrenters priser (pristjek), anses handlingen som værende ulovlig og kan medføre retsansvar fra 3. part.
Forespørgsler må alene ske på boliger, bygninger eller anlæg, som brugeren selv ejer eller har fuldmagt til at oprette opgave/projekt for.
Opgaver og dermed kontaktoplysninger kan alene ses, såfremt du har oprettet en opgave af den håndværker, du har oprettet opgaven til. Når opgaven er sendt kan du forvente at håndværkeren kontakter dig på denne baggrund.

Brugerprofilen er personlig eller tilhører den virksomhed, du ejer eller repræsenterer og du må kun oprette én brugerprofil (personlig) og én virksomhedsprofil (virksomhed). Du må ikke opgive en anden persons e-mailadresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er.

2. Deling af indhold samt eget uploaded materiale

På dengodehåndværker.dk har du mulighed for at uploade dit eget materiale i form af tekst og billeder m.v. og dette indhold har du mulighed for at give adgang til.
Du accepterer desuden at Den gode håndværker genererer modtagne tilbud og beskeder m.v. modtaget fra håndværkere til dig på din profil, under det tilknyttede informationssystem.
Uploader du materiale på dengodehåndværker.dk, skal du sikre dig, at du ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Du må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, du selv har lavet.
Uploader og deler du materiale, andre har lavet, skal du sikre dig, at du ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, du uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.
Du må ikke, uden konkret samtykke fra rettighedshaveren, uploade følgende materiale:
– Fotos, du ikke selv har taget*
– Videoer, du ikke selv har optaget*
– Indscannede sider fra bøger og blade
– Dokumenter og andet indhold fundet på andre websites
*Især hvad angår fotos og videoer, skal du være opmærksom på, at såfremt du uploader og deler fotos/videoer af personer, skal du som udgangspunkt have samtykke fra de personer, som er på fotoet eller i videoen, til at uploade og dele disse med andre.

3. Eget indhold er eget ansvar

Du står selv inde for lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre samt at din brug af materialet ikke krænker andre rettigheder som f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller Persondataloven. Den Gode Håndværker ApS påtager sig intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.
Skulle Den Gode Håndværker ApS blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor Den Gode Håndværker ApS for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre. Du risikerer derfor at blive mødt med erstatningskrav fra både rettighedshaveren og Den Gode Håndværker ApS.

4. Priser og betaling

Oprettelsen af en brugerprofil er gratis. Såfremt anden aftale fremkommer som følge af udviklingen vil dette blive skriftligt meddelt og samtidig vil det blive muligt at blive slettet fra dengodehåndværker.dk.

5. Brugen af dengodehåndværker.dk

Den Gode Håndværker ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på dengodehåndværker.dk. Det er ikke tilladt for brugerne at anvende dengodehåndværker.dk til markedsføring af kommerciel eller erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser med mindre, der indgås skriftlig aftale herom.
Krænker det materiale, du uploader anden lovgivning f.eks. Persondataloven, Markedsføringsloven, Straffeloven m.fl., forbeholder Den Gode Håndværker ApS sig retten til at fjerne eller slette sådant materiale efter Den Gode Håndværkers eget skøn og uden forudgående advarsel.
Som bruger skal du endvidere opretholde god etik, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale. F.eks. racistisk eller pornografisk indhold, ligesom dit sprogbrug forventes at falde i sobre og acceptable vendinger.
Mobning og chikane accepteres ikke. Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere virksomheder eller andre brugere ved f.eks. gentagne gange at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at andre brugere ikke overholder disse betingelser, bedes du rette henvendelse til Den Gode Håndværker ApS.
Indhold og information, som vurdereres at overtræde disse betingelser eller relevant lovgivning i øvrigt kan uden yderligere varsel blive fjernet af Den Gode Håndværker ApS. Ved alvorlige overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse betingelser forbeholdes retten til at hindre din adgang til tjenesten samt til at slette din profil.

6. Informationssystemet på dengodehåndværker.dk

Den Gode Håndværker ApS forbeholder sig ret til at bruge din e-mailadresse og det på dengodehåndværker.dk anvendte informationssystem til at sende dig besked om, at der er modtaget information om f.eks. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse betingelser, driftsoplysninger samt nye eller ændrede funktioner.
Du accepterer, at brugere på dengodehåndværker.dk kan sende dig meddelelser via din angivne e-mailadresse eller via det på platformene anvendte informationssystem, ligesom der kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Den Gode Håndværker.
Om du ønsker at modtage vores nyhedsbrev angiver du selv. Har du tilmeldt dig nyhedsbrevet, er du til enhver tid berettiget til gebyrfrit at til- og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve.

7. Immaterielle rettigheder til indhold

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder til dengodehåndværker.dk og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer samt de elementer, der stilles til rådighed af dengodehåndværker.dk i form af tekst og billeder m.v. ejes af Den Gode Håndværker ApS, herunder også rettigheder til anvendte skrifttyper.
Den Gode Håndværker ApS erhverver ingen rettigheder til det materiale, du vælger at uploade, bortset fra en tidsbegrænset brugsret, herunder ret til at gøre materialet tilgængeligt for andre gennem informationssystemet eller på andre måder efter Den Gode Håndværkers eget valg.
Det gælder for rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på dengodehåndværker.dk, uanset om dette sker af andre brugere, håndværkere eller Den Gode Håndværker ApS, at de som udgangspunkt tilkommer dem, der uploader materialet. Du skal acceptere og respektere at materiale af en sådan karakter, som udgangspunkt, vil være beskyttet efter Ophavsretsloven og Varemærkeloven.
Som uploader af og rettighedshaver til materiale på dengodehåndværker.dk, accepterer du, at dem du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at Den Gode Håndværker ApS og håndværkerne kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt herunder til opfyldelse af dine forespørgsler i forbindelse med indhentning af tilbud.
Som bruger af dengodehåndværker.dk må du bruge det materiale, der af Den Gode Håndværker ApS og andre stilles til rådighed på dengodehåndværker.dk til egne private formål, herunder til eget privat brug indenfor husstanden.
Du må således ikke give andre adgang til at bruge det materiale, der er til rådighed for dig på dengodehåndværker.dk. Du må f.eks. ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.
Ønsker du at bruge materialet til andet og mere, end hvad der fremgår af disse betingelser, skal du indhente samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet.

8. Begrænsning af ansvar

Der tages løbende backup af sitet og al information på dengodehåndværker.dk, men datatab kan desværre opstå og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader. Den Gode Håndværker ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.
Det er et krav fra Den Gode Håndværker ApS, at sitet altid holdes tilgængeligt uanset tid og geografi. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes opdateringer, sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. I sådanne situationer vil dengodehåndværker.dk så vidt muligt forsøge at varsle inden situationen opstår.
Den Gode Håndværker ApS fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af dengodehåndværker.dk eller ved fejl og mangler ved dengodehåndværker.dk samt ophør af sitet eller ved overdragelse eller salg af Den Gode Håndværker ApS eller som du måtte blive påført af andre, der anvender dengodehåndværker.dk.
Dengodehåndværker.dk er alene formidler af informationer. Den Gode Håndværker ApS fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Tillige fraskrives ethvert ansvar for arbejdets udførelse, fejl og mangler.

9. Sletning af din profil

Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og dermed de oplysninger og det materiale, du selv har uploadet. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i længere tid eller ved krænkelser af disse betingelser, forbeholder dengodehåndværker.dk sig retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materialer du har uploadet helt eller delvist.
Den Gode Håndværker ApS forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde dengodehåndværker.dk og dermed at slette din profil i et sådant tilfælde.

10. Ændring af disse betingelser

Den Gode Håndværker ApS forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse betingelser. Ved væsentlige ændringer vil dengodehåndværker.dk varsle ikrafttrædelsen af de ændrede betingelser med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på dengodehåndværker.dk og/eller sendes som besked direkte til dig som bruger via det integrerede informationssystem og din oplyste e-mail-adresse.
De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelig på dengodehåndværker.dk.

11. Overdragelse af sitet

Den Gode Håndværker ApS forbeholder sig ret til at overdrage sitet helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

12. Lovvalg og tvister

Tvister eller køb via dengodehåndværker.dk, der knytter sig til ovenstående betingelser er underlagt dansk ret. Ved din brug af dengodehåndværker.dk anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Den Gode Håndværker ApS vedrørende ovenstående betingelser m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

13. Virksomhedsinformation

Den Gode Håndværker ApS
Mosevangen 21
DK-4773 Stensved
Telefon: (+45) 71 72 90 05
CVR-nr. 37966509